Telefono: 031 260454

E-mail:

segreteria@istitutosancarpoforo.it (Cristina)

direzione@istitutosancarpoforo.it (Sr. Paola)

amministrazione@istitutosancarpoforo.it (Paola)

inf_prim@istitutosancarpoforo.it (Omar)

secondaria@istitutosancarpoforo.it (Omar)